Загальна інформація

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) була заснована у 1992 році і є неприбутковим об’єднанням учасників ринку страхових послуг України, яке створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.

Основними завданнями ЛСОУ є:
 • сприяння розвитку страхового ринку;
 • захист прав та інтересів учасників ринку страхових послуг, що є членами Ліги;
 • сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової діяльності;
 • сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму керівників та спеціалістів учасників ринку страхових послуг;
 • ознайомлення громадськості з діяльністю учасників ринку страхових послуг та їх роллю в економічному житті України;
 • сприяння реалізації антимонопольного законодавства в сфері страхової діяльності;
 • утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між учасниками ринку страхових послуг та споживачами страхових послуг;
 • доведення до учасників ринку страхових послуг законодавчих та нормативних актів органів державної влади та управління з питань, що стосуються сфери страхової діяльності;
 • розробка рекомендацій з питань методології страхової справи.
Для досягнення зазначених завдань ЛСОУ:
 • співпрацює з органами державної влади та управління щодо вироблення напрямків вдосконалення страхової діяльності;
 • забезпечує своїх членів кваліфікованими методичними, методологічними та інформаційно-консультаційними послугами та допомогою у всіх справах, що стосуються страхової діяльності;
 • створює з відповідними учбовими закладами центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів;
 • співпрацює з засобами масової інформації, готує інформаційні бюлетені та інші матеріали;
 • проводить симпозіуми, семінари, конференції, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;
 • вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід, забезпечує рекомендаціями щодо ефективного здійснення страхової діяльності;
 • координує діяльність учасників ринку страхових послуг у сфері спільних інтересів членів Ліги;
 • залучає представників членів Ліги до участі у заходах, що проводяться органами державної влади та управління з метою подальшого розвитку страхової діяльності в України;
 • сприяє комплексному рекламно-видавничому та інформаційному забезпеченню членів Ліги;
 • здійснює координацію розроблення типових правил страхування.

Статут Ліги страхових організацій України.

Президентом Ліги страхових організацій України є Гудима Наталія Володимирівна, обрана на посаду в жовтні 2009 року.

Ліга страхових організацій України здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, самостійності та незалежності від державних структур, рівноправності членів Ліги, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Ліги.

За роки свого існування Ліга страхових організацій України досягла значних успіхів і користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади та організацій – партнерів Ліги страхових організацій України.

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net