Застраховане майно

При пошкодженні (знищенні, втраті) застрахованого майна Страхувальник зобов'язаний:

 • вжити всі можливі заходи щодо запобігання та зменшення збитків;
 • негайно, як тільки йому стане відомо, не пізніше 48 годин (у випадку протиправних дій – не пізніше 24 годин), будь-яким способом повідомити Страховика та державні або інші органи, у компетенції яких знаходяться такі випадки, про настання подій, що мають ознаки страхового випадку, з подальшим письмовим підтвердженням;
 • передати Страховику всі документи і вживати всі заходи для реалізації Страховиком права вимоги до винних осіб;
 • виконувати всі вказівки Страховика, якщо такі будуть надані;
 • надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд місця настання страхового випадку, розслідувати причини виникнення і визначати розмір завданого збитку;
 • надати Страховику документи, що засвідчують факт, обставини настання страхового випадку, розмір збитку та інші документи щодо страхового випадку на вимогу Страховика;
 • зберегти пошкоджене майно в такому вигляді та місці, в якому воно опинилося після настання страхового випадку до огляду представником Страховика. Зміна місця знаходження майна можлива, виходячи з міркувань безпеки, лише на вимогу державних або інших органів, у компетенції яких знаходяться такі випадки.

Для виплати страхового відшкодування Страхувальник надає наступні документи:

 • заяву про настання страхового випадку з описом обставин його настання;
 • оригінал Договору страхування;
 • документи, що засвідчують факт, причини і обставини настання страхового випадку (довідки органів МВС, пожежної охорони, центру по гідрометеорології, житлово-експлуатаційних служб тощо);
 • документи, що встановлюють розмір збитку: висновок експерта про розмір матеріального збитку; кошторис (розрахунок) витрат на ремонт (відновлення) майна, опис пошкодженого чи знищеного майна з зазначенням вартості пошкоджених предемтів страхування на день настання страхового випадку тощо;
 • копія постанови про порушення кримінальної справи (відповідно до вимог чинного законодавства України);
 • на вимогу Страховика, документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника або Вигодонабувача в отриманні страхового відшкодування;
 • інші документи, на обгрунтовану вимогу Страховика, стосовно встановлення причин та обставин настання страхового випадку.
 • Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховику у формі оригінальних або нотаріально засвідчених копій чи простих копій, за умови надання Страховику можливості звірки цих копій з оригінальними примірниками документів.

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net