Застраховані від нещасного випадку

Дії Страхувальника/ Застрахованої особи (у разі її смерті - її спадкоємців або Вигодонабувача) у разі настання події, що може бути визнана страховим випадком:

 • негайно повідомити компетентні органи, офіційні державні та відомчі органи і організації (службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, відомчі аварійні служби тощо);
 • повідомити Страховика про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком, протягом трьох днів з моменту її настання (факсом, телеграмою, листом тощо);
 • надати Страховику документи, необхідні для встановлення факту, обставин та причин події, що може бути визнана страховим випадком.

Документи, які необхідні для здійснення страхової виплати:

 • заяву про страхову виплату із зазначенням обставин настання страхового випадку від особи яка зазначена у Договорі страхування для отримання страхової виплати;
 • оригінал Договору страхування;
 • медичну довідку(або довідки) ,підписану відповідальною особою та завірену печаткою медичного закладу,листок непрацездатності з медичного закладу з відповідним штампом із вказаними прізвищем пацієнта, точним діагнозом, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування;
 • висновок про наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння Застрахованої особи на момент настання цього нещасного випадку;
 • довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення Застрахованій особі групи інвалідності;
 • акт про нещасний випадок на виробництві з детальним описом причин, які обумовили настання страхового випадку, підписаний керівником або іншою відповідальною особою підприємства, на якому працює Застраховона особа, – при нещасних випадках, що сталися на виробництві;
 • акт про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НТ (невиробничий травматизм)-в усіх інших випадках, а в разі його відсутності – документи лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням факту отримання травми;
 • оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи;
 • документ, що посвідчує особу Вигодонабувача, Застрахованої особи, її спадкоємців, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • свідоцтво про право на спадщину спадкоємця (спадкоємців) Застрахованої особи;

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net