Застрахована цивільна відповідальність

При настанні страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний негайно вжити всіх можливих та доцільних заходів для запобігання та зменшення розміру можливих збитків, усуненню причин, які сприяють виникненню додаткових збитків.

При настанні страхового випадку Страхувальник, зобов’язаний:

 • негайно та будь-яким доступним способом повідомити Страховика про страховий випадок, але в будь-якому разі не пізніше 48 годин, починаючи з того моменту, коли Страхувальнику стало відомо повідомити про настання такої події письмово (у довільній формі або за формою встановленою Страховиком) з докладним викладенням всіх відомих йому обставин;
 • з моменту настання страхового випадку (протягом 24 годин) повідомити відповідні компетентні органи чи служби, які уповноважені розслідувати або реагувати на дану подію (МВС, МНС, пожежна охорона, швидка медична допомога тощо), та забезпечити наявність документів, що підтверджують настання страхового випадку, його причини та розмір збитків, якщо інше не передбачено договором страхування;
 • вжити всіх можливих заходів для встановлення і фіксації у документальному вигляді реквізитів осіб дії яких спровокували настання страхового випадку.
 • виконувати розпорядження і рекомендації Страховика або його уповноважених представників;

Для отримання страхового відшкодування, Страхувальник або третя особа повинні надати Страховику заяву про виплату страхового відшкодування, а також документи, що підтверджують настання страхового випадку, розмір збитку, та є необхідними для виплати страхового відшкодування, а саме:

 • договір страхування;
 • претензії третіх осіб та всі документи, що додаються до них, в тому числі листування із заявником претензії, рішення судів про стягнення на користь третіх осіб зі Страхувальника сум, в які оцінюється заподіяна їм шкода, або рішення судів за якими виникає обов’язок Страхувальника відшкодувати шкоду (збиток) третій особі та які містять суми, що підлягають відшкодуванню в зв’язку з настанням страхового випадку;
 • договір (угода, контракт) пов’язаний із діяльністю Страхувальника, який було укладено ним із третьою особою, яка подала претензію – за наявності такого договору (угоди, контракту);
 • розрахунок збитку, заявленого Страхувальнику третьою особою;
 • документи, що підтверджують витрати, понесені Страхувальником з метою запобігання або зменшення розмірів збитку, якщо відшкодування таких витрат передбачено договором страхування;
 • документ, що підтверджує факт оплати претензії Страхувальником у разі оплати її Страхувальником самостійно (якщо оплата претензії самостійно Страхувальником письмово погоджена Страховиком);
 • протоколи, постанови, рішення, акти, вироки, видані відповідними компетентними (уповноваженими) державними органами (посадовими особами), у яких зазначені обставини і причини виникнення страхового випадку та розмір шкоди;
 • за вимогою Страховика пред’явити оригінал та надати копію документів, які засвідчують особу Страхувальника, третіх осіб чи їх спадкоємців та підтверджують їх законні права;
 • інші документи, що підтверджують настання страхового випадку, розмір збитку та є необхідними для виплати страхового відшкодування, за вимогою Страховика, якщо це передбачено договором страхування.

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net