28.03.2014 р.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

26.03.2014 року ПрАТ "СК" Полiс-Центр" отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Вих. №53931зв вiд 24.03.2014р., з якого вбачається, що акцiонер Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Латуж" мiсцезнаходження 89600, Україна, Закарпатьска область, м.Мукачево, пл.Миру, 16 код ЄДРПОУ 22103657 збiльшило частку у статутному капiталi ПрАТ "СК"Полiс-Центр" на 5.03%, а саме iз 37.77% на 42.80%.

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net