25.04.2016 р.

Інформація про зміну складу посадових осіб

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" протокол №29 вiд 20.04.2016 року припинено повноваження члена наглядової ради Гiсема Володимира Васильовича ( посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних) у зв"язку iз закiнченням строку на який його було обрано. Особа перебувала на вказанiй посадi з 19.04.2013 року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" протокол №29 вiд 20.04.2016 року припинено повноваження члена наглядової ради Селехмана Володимира Юрiйовича ( посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних) у зв"язку iз закiнченням строку на який його було обрано. Особа перебувала на вказанiй посадi з 19.04.2013 року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" протокол №29 вiд 20.04.2016 року припинено повноваження члена наглядової ради Бiлинець Надiю Григорiвну ( посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у зв"язку iз закiнченням строку на який його було обрано. Особа перебувала на вказанiй посадi з 19.04.2013 року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" протокол №29 вiд 20.04.2016року призначено Гiсема Володимира Васильовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних) членом наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" строком на три роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади:Голова комiсiї з припинення (перетворення) ОП Ужгородський коньячний завод (2011-2016 р.р.) (основне); Генеральний директор Корпорацiї «Закарпатсадвинпром» (1997-2016 р.р.), Генеральний директор ТОВ «Плоскiвський завод мiнеральних вод» (2009-2016 р.р.) (за сумiсництвом), член няглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" з 30.08.2011року до 19.04.2013року, та з 19.04.2013року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр".

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" протокол №29 вiд 20.04.2016року призначено Селехмана Володимира Юрiйовича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних) членом наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" строком на три роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади: Директор ТОВ "Плодоовоч-Уж" (основне); директор ДП "Тиса-Люкс" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом); директор ДП "Тиса-Прiм" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом); директор ДП "Тиса-Свалява" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом); директор ДП "Тиса-Виноградiв" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом), член наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" з 30.08.2011року до 19.04.2013року, та з19.04.2013року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр".

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" протокол №29 вiд 20.04.2016року призначено Бiлинець Надiю Григорiвну (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних) членом наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" строком на три роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади: Директор ТОВ «Латуж» (1996-2016 р.р.) (основне); Директор ТОВ «Гастроном-Мукачево» (2013-2015 р.р.) (за сумiсництвом), член наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" з19.04.2013року до 20.04.2016року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр".

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net