22.04.2015 р.

Інформація про зміну складу посадових осіб

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ"ПОЛIС-ЦЕНТР" вiд 17.04.2015 року Протокол № 28, припинено повноваження Корецької Ганни Михайлiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) на посадi Ревiзора ПРАТ "СК"ПОЛIС-ЦЕНТР". Особа перебувала на вказанiй посадi з 19.03.2010року по 17.04.2015року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ"ПОЛIС-ЦЕНТР" вiд 17.04.2015 року Протокол № 28, обрано Корецьку Ганну Михайлiвну (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду Ревiзора ПРАТ "СК"ПОЛIС-ЦЕНТР" строком на 5 рокiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзора, та обрання ревiзора на новий строк. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: - Заступник генерального директора Корпорацiї «Закарпатсадвинпром» ; Головний бухгалтер ТОВ «Плоскiвський завод мiнеральних вод».

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net