22.04.2013 р.

Інформація про зміну складу посадових осіб

Протоколом № 25 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" вiд 19.04.2013 року звiльнено Гiсема Володимира Васильовича (паспорт №н/д) з посади голови наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр". Особа перебувала на вказанiй посадi з 30.08.2011року по 19.04.2013року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради.

Протоколом № 25 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" вiд 19.04.2013 року звiльнено Селехмана Володимира Юрiйовича (паспорт №н/д) з посади члена наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр". Особа перебувала на вказанiй посадi з 30.08.2011року по 19.04.2013року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради.

Протоколом № 25 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" вiд 19.04.2013 року звiльнено Матолича Романа Михайловича (паспорт №н/д) з посади члена наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр". Особа перебувала на вказанiй посадi з 30.08.2011року по 19.04.2013року. Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради.

Протоколом № 25 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" вiд 19.04.2013 року призначено Гiсема Володимира Васильовича (паспорт №н/д) членом наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" строком на три роки. Протоколом Наглядової ради вiд 19.04.2013року обрано Головою наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр". Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади: Голова комiсiї з припинення ОП Ужгородський коньячний завод (основне),Генеральний директор Корпорацiї "Закарпатсадвинпром"(за сумiсництвом), генеральний директор ТОВ"Плоскiвський завод мiнеральних вод" (за сумiсництвом). Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр".

Протоколом № 25 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" вiд 19.04.2013 року призначено Селехмана Володимира Юрiйовича (паспорт №н/д) членом наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" строком на три роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади: Директор ТОВ "Плодоовоч-Уж" (основне); директор ДП "Тиса-Люкс" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом); директор ДП "Тиса-Прiм" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом); директор ДП "Тиса-Свалява" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом); директор ДП "Тиса-Виноградiв" ТОВ "Плодоовоч-Уж"(за сумiсництвом). Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр".

Протоколом № 25 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя"Полiс-Центр" вiд 19.04.2013 року призначено Бiлинець Надiю Григорiвну (паспорт №н/д) членом наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" строком на три роки. Протягом своєї дiяльностi особа займала наступнi посади: Директор ТОВ "Латуж" (основне). Особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийняте у зв'язку iз обранням нового складу членiв Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр".

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net