12.06.2014 р.

Інформація про зміну складу посадових осіб

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" протокол вiд 06.06.2014р., у зв"язку iз звiльненям з посади директора Бережанського М.М., тимчасово з 06.06.2014р., до призначення у встановленому порядку Директора ПрАТ "СК"Полiс-Центр", - виконання його обов"язкiв покладено на Мерзу Дениса Бейловича. Посадова особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на рокриття паспортних данних не надавала. Посади якi займала посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв - юрисконсульт ТОВ"Плодоовоч-Уж" , начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "СК"Полiс-Центр".

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net