04.06.2014 р.

Інформація про зміну складу посадових осіб

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" протокол вiд 28.05.2014р., звiльнено з посади директора товариства Бережанського Миколу Миколайовича на пiдставi п.1 ст.41 Кодексу законiв про працю України. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2010р. Посадова особа згоди на розкриття поспортних даних не надавала. Посадова особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду директора товариства рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК"Полiс-Центр" вiд 28.05.2014р., не було призначено iншу особу.

Огляд преси

 
 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net